WERKWIJZE

Uw wensen kunnen in een vrijblijvend oriënterend gesprek worden besproken. In voor zoverre dat mogelijk is, wordt u geadviseerd wat de beste vervolgstappen kunnen zijn. Samen kunnen we onderzoeken hoe uw wensen het beste vorm gegeven kunnen worden in een  ontwerp. Hierbij wordt gebruik gemaakt van 3d-tekeningen, waarbij u al door het digitale ontwerp kunt lopen om een goede indruk te kunnen krijgen van het ontwerp. Hierdoor wordt het plan al snel duidelijk en inzichtelijk. Door mijn eigen bouwervaring zijn al snel alle ontwerpaspecten mee te nemen in een ontwerp, zodat e.a. relatief snel kan worden uitgewerkt. 

Een ontwerp maken heeft bij mij altijd een persoonlijke inbreng van de opdrachtgever. Door goed te luisteren wat uw wensen zijn kunnen de beste ideeën vorm krijgen. Deze samenwerking kan naar wens vrij intensief en ver doorgevoerd worden tot in de bouwfase aan toe. Tijdens het bouwen, als de ruimtes vorm beginnen te krijgen, ontstaan ook vaak nieuwe ideeën betreffende indeling en inrichting, haalbaarheid en inpassing wordt dan onderzocht en uitgevoerd.

De bouw kan door mij en mijn contacten voor u uitgevoerd worden. Hierbij wordt de kwaliteit en het eindresultaat altijd bewaakt.  

werkwijze.jpg
     
Top
architect, architectuur, raymondschmitz, raymond schmitz, ontwerpen, bouwbegeleiding, bouwtoezicht, bouwadvies, vakwerkbouw, architect simpelveld, architect limburg